SHOWROOM:

   
Thứ Hai đến Chủ nhật : 8:00 AM – 5:00 PM
Chủ nhật : Phục vụ khách hàng ĐẶT LỊCH LÁI THỬ XE trong khu vực nội thành

DỊCH VỤ:

Thứ Hai đến thứ Sáu:       8:00 AM – 5:00 PM
Thứ Bảy : 8:00 AM – 16:00 PM
Chủ nhật : Phục vụ Khách hàng ĐẶT LỊCH HẸN DỊCH VỤ.

VĂN PHÒNG ĐẠI LÝ:

Thứ Hai đến thứ Sáu : 8:00 AM – 5:00 PM
Thứ Bảy : 8:00 AM – 12:00 PM
Chủ nhật : Nghỉ làm việc